KURIKULUM

 1. Mata pelajaran umum mengacu pada Kurikulum 2013 dan revisinya ditambah muatan lokal sesuai tingkatan masing-masing
 2. Mata pelajaran agama mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenag diperkaya dengan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) malam dan pagi hari yang meliputi:
  • Tahsin wa tahfidz al-Quran (Setiap santri diharuskan hafal miinimal 6 juz, bagi yang ingin menghafal 30 juz disediakan asrama dan muhafidz / muhafidzah khusus)
  • Hafalan al-Hadits, Mahfudzot (kata mutiara tentang akhlak sehari-hari)
  • Al- Aqidah ‘ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah
  • Al-Ibadah al-‘Amaliyah
  • Al-Siroh al-Nabawiyah wa siroh al-Shohabah
  • Tadrib al-Da’wah
  • Al-Muhadatsah
  • Al-Insya’ al-Yaumiy

3.    Pada akhir pembeljaran kelas XII diberi pembekalan sebagai berikut:

  • Pemantapan 4 (empat) Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR RI
  • Bahaya aliran-aliran sesat oleh MUI Kab. Bogor
  • Bahaya Narkoba & zat aditive lainnya oleh Polres Bogor
  • Bahaya radikalisme, ekstrimisme, dan liberalisme
  • Fikih Kontemporer dan Perbandingan Madzhab
  • Fiqhun Nisa
  • Rukyah Syar’iyyah
  • Manajemen kematian.